دریافت Wordscapes In Bloom 1.0.17 گیم حدس و ساخت کلمات انگلیسی سیتم عامل اندروید


Wordscapes In Bloom

Wordscapes In Bloom

1 گیم فکری از استودیوی بازیسازی PeopleFun می باشد. در 1 محیط آرامش بخش از انواع پازل های کلمات مغز خود را به چالش بکشید و پازل ها را حل کنید. کلمه مورد نظر را پیدا کنید و مراحل جدید را باز کنید و از نردبان واژگانی صعود کنید. بدون محدودیت زمانی، کلمات پازلی را حل کنید که ابتدا از ساده به سمت کلمات پیچیده تر شروع می شود و تبدیل به پازل های بسیار چالش برانگیز می شود. همچنین برای هدایت و راهنمایی در مسیر خود می توانید از 2 گزینه اشاره حرف و یا کلمات مخلوط استفاده کنید. شما می توانید از بین انواع تم ها، برای پس زمینه گیم انتخاب کنید.

برخی از ویژگی های گیم Wordscapes In Bloom سیتم عامل اندروید :

– باز کردن سطوح جدید
– شامل انواع پازل های چالش برانگیز
– بدون محدودیت زمانی
– استفاده از 2 گزینه اشاره حرف و یا کلمات مخلوط