دریافت Knife Hit 1.8.4 گیم ضربات چاقو سیتم عامل اندروید


Knife Hit

Knife Hit

1 گیم آرکید از استودیوی بازیسازی Ketchapp می باشد که در مارکت سیتم عامل اندروید بصورت فیری منتشر شده می باشد. شما باید چاقوها را به سمت سیبل پرت کنید تا آنها را بشکنید و سیب ها را ببرید و بدین ترتیب امتیاز کسب کنید و چاقوی جدیدی را باز کنید. هر 5 مرحله توسط 1 رئیس محافظت می شود. شما باید مواظب باشید که چاقوی شما به چاقوهای دیگر برخورد نکند. پس از در نظر گرفتن زمان پرتاب و دقت در نشانه گیری به هدف چاقوی خود را پرتاب کنید. آیا می توانید تمام روسا را شکست دهید؟