دریافت Iron Force 2.9.9 گیم ارتش آهنین برای سیتم عامل اندروید


Iron Force

Iron Force

گیم جالب و جذاب نبرد تانکها برای سیتم عامل اندروید می باشد. در این گیم آنلاین باید از دوستان خود گروه های ویژه تشکیل داده و در نبردها شرکت کنید.

ویژگیهای گیم Iron Force سیتم عامل اندروید :

کاملا فیری
گیم آنلاین از سایر کاربران
حالتهای مختلف گیم
تشکیل ارتش از دوستان و گیم گروهی
مبارزه از دشمنان هوشمند
15 تانک مختلف در گیم
امکان ارتقای تانک از بیش از 500 تجهیزات گوناگون
مبارزه در 5 میدان مختلف
امکان افزایش نیرو در گیم