دریافت ورلد کوئست World Quest 1.2.0 گیم تلاش جهانی سیتم عامل اندروید


World Quest

World Quest

1 گیم ماجراجویی از استودیوی بازیسازی Rovio Entertainment Corporation می باشد. در اینجا شما باید قهرمان موردنظرتان را انتخاب کنید و ماموریت های مختلف را تکمیل کنید. به 1 دنیای عجیب و در حال تغییر سفر کنید و مهارت های جدید بیاموزید و آن را کشف کنید. آیتم های جدید را بیابید و یا موارد کمیاب و وسایل مختلف را جمع آوری کنید. دسته قهرمان مورد علاقه خود را انتخاب کنید و وسایل و مهارت هایتان را تغییر دهید و از ایجاد اتحاد خود از دوستانتان گیم کنید و از روسا نبرد کنید و آنها را شکست دهید. پس قهرمان خود را به بهترین سلاح ها و زره ها مجهز کنید تا بتوانید به راحتی دشمنان خود را شکست دهید.

برخی از ویژگی های گیم World Quest سیتم عامل اندروید :

– تکمیل ماموریت ها در سراسر جهان
– جمع آوری وسایل، آیتم ها، گنجینه ها و غارت های کمیاب
– باز کردن مهارت های جدید برای قهرمان خود
– مجهز کردن قهرمان خود به بهترین سلاح ها و زره ها
– ایجاد کردن اتحاد خود و امکان انجام گیم از دوستانتان
– انتخاب دسته قهرمان مورد علاقه خود متناسب از سبک گیم شما
– انجام نبرد خودکار توسط قهرمانتان